Pełnomocnik Rządu ds. MŚP w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego

5 grudnia w Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się spotkanie Zarządu ZRP oraz dyrektorów zespołów biura z Pełnomocnik Rządku ds. MŚP, Andżeliką Możdżanowską. Gospodarzem spotkania był Prezes Związku Rzemiosła Polskiego i Wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego Jan Gogolewski, który witając gościa podkreślił, że ma nadzieję, że to spotkanie będzie początkiem stałej współpracy dla dobra środowiska rzemiosła i polskiej gospodarki. 

 

Spotkanie zdominował temat powszechnego samorządu gospodarczego oraz kształcenia zawodowego i związanych z nim refundacji za szkolenia uczniów. Przedstawiciele rzemiosła zwrócili uwagę na to, że pomimo wielu rozmów i konsultacji z Rządem na etapie przygotowywania projektu ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym, w ostatecznej wersji projektu kwestie odnoszące się do rzemiosła zostały całkowicie pominięte. Poruszono również kwestie sukcesji w firmach, problem zanikających zawodów, obciążeń biurokratycznych z którymi borykają się mikrofirm i brak stabilności podatkowej. 

 

– Mam nadzieję, że nasze spotkanie będzie jednym z elementów do budowania współpracy na przyszłość, w celu realizacji tych zamierzeń, które nurtują rzemiosło, a które mają bezpośredni wpływ na rozwój przedsiębiorczości, wzrostu gospodarczego czy  rynku pracy – powiedziała Adżelika Możdżanowska. Dodała również, że przy Ministerstwie Rozwoju zostanie powołany specjalny zespół roboczy, poprzedzony podpisaniem deklaracji współpracy pomiędzy pełnomocnikiem, a przedstawicielami rzemiosła. 

Szersza relacja jutro.

 

Zdjęcia: LINK