Puls Biznesu: Rzemieślnicy walczą o swoje

Zachęcamy do zapoznania się z tekstem w dzisiejszym wydaniu „Pulsu Biznesu”, w którym mowa o spotkaniu kierownictwa Związku Rzemiosła Polskiego z Pełnomocnikiem ds. MŚP,  Andżeliką Możdżanowską.

„Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, zadeklarowała zorganizowanie w najbliższym czasie spotkania z przedstawicielami poszczególnych resortów i reprezentantami organizacji samorządu gospodarczego w celu wypracowania rozwiązań istotnych dla środowiska rzemieślniczego”- cytuje gazeta.

 „Głównym tematem rozmów były problemy rzemieślników. Zgłaszali oni wątpliwości odnośnie do projektu ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym i pominięciu w nim zapisów dotyczących rzemiosła. Wspominali także o problemie niedofinansowania w obszarze szkolnictwa zawodowego”.- podaje dziennik.
ięcej:
pb.pl
Sylwia Wedziuk
7.12.2017
LINK