Debata w ramach XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy

 „ W perspektywie kilku lat wzrost gospodarki światowej spowolni, możliwa jest nawet recesja powiedział wiceminister finansów Leszek Skiba podczas debaty w ramach XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Dodał, że fundamenty polskiej gospodarki są stabilne, jednak w przypadku istotnego spowolnienia wzrostu gospodarczego na świecie – osłabienie dynamiki PKB w Polsce jest nieuniknione. Istotne jest zastosowanie strategii ostrożnościowej, tj. zdefiniowane potencjalnych ryzyk i przeciwdziałanie im. ”

Dla Związku Rzemiosła Polskiego jest to ważna wypowiedź przedstawiciela Rządu, bowiem jest ona potwierdzeniem poglądu wyrażonego w stanowisku ZRP z dnia 5 lipca 2018r.  do założeń projektu budżetu państwa na 2019r., prezentowanego na forum Rady Dialogu Społecznego oraz  przekazanego Ministrowi Finansów,  w którym zwracaliśmy uwagę, że:  „dużym uchybieniem tego dokumentu jest prawie całkowite pominięcie aspektu już istniejących i potencjalnych zagrożeń jakie stoją przed gospodarka europejską i w konsekwencji także polską. Wydaje się, że już dawno obszar zagrożeń, wyzwań i ryzyk dla działalności gospodarczej nie był tak duży jak obecnie.”

Związek Rzemiosła Polskiego pozytywnie też ocenia dokonaną, w projekcie budżetu na 2019r., korektę w stosunku do Założeń  tego budżetu, a dotyczącą uwarunkowań w jakich będzie on realizowany , polegającą na uwzględnieniu w uzasadnieniu do projektu budżetu informacji o istniejących i potencjalnych ryzykach związanych z uwarunkowaniami makroekonomicznymi jego realizacji.

Link: https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/wiceminister-finansow-o-przyszlosci-gospodarki-polski/238b7vr

( Grafika Google)