W Ministerstwie Gospodarki mówiono o społecznej odpowiedzialności biznesu

W dniu 4 czerwca w Ministerstwie Gospodarki odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, a edukacja”. Prezentację dotyczącą działań odpowiedzialnych społecznie w rzemiośle przedstawił Janusz Borzyński, dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku. 

W wystąpieniu przybliżył prace i inicjatywy na rzecz społecznej odpowiedzialności realizowane przez cech oraz przez przedsiębiorców z powiatu pułtuskiego. Jako szczególnie odpowiedzialne społecznie wskazał działania umożliwiające ukończenie nauki zawodu młodym ludziom, którzy popadli w konflikt z prawem. Mówił o prowadzeniu nadzoru nad nauką zawodu osób z niepełnych rodzin oraz z zakładów wychowawczych. Zastosowanie przygotowania indywidualnego u pracodawcy do wykonywania zawodu sprawdziło się w rozwiązywaniu problemów uczniów nie radzących sobie z dyscypliną szkolną. Przyblizył także przykłady dobrych praktyk dotyczących społecznej odpowiedzialności stosowanych przez firmy rzemieślnicze w powiecie pułtuskim.

 

Wystąpienie wzbudziło duże zainteresowanie uczestników konferencji, reprezentujących środowiska pracodawców, uczelni wyższych, fundacji i instytucji naukowych.