Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 18/10/2019

Konferencja Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług

W dniu 17 października 2019 r.w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyła się VII Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe". W tym roku jej tematem było „Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług”.

Głównym celem konferencji było eksponowanie potrzeb nowoczesnego przemysłu i usług w zakresie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych oraz prezentacja aktualnych i perspektywicznych działań Naczelnej Organizacji Technicznej i Związku Rzemiosła Polskiego a także partnerów konferencji na rzecz wspierania kształcenia zawodowego. Konferencja była również okazją do wymiany poglądów i oczekiwań różnych środowisk związanych z kształceniem zawodowym.

Spotkanie otworzyło wystąpienie Pani Marzeny Machałek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która mówiła o szansach i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą czwarta rewolucja przemysłowa oraz potrzebie jak najlepszego przygotowania uczniów na rzeczywistość Przemysłu 4.0. Zwróciła również uwagę na trudności związane z faktem, że dziś trudno przewidzieć, jakie zawody będą popularne i potrzebne za 4 czy 8 lat, jednak już dziś możemy jak najlepiej przygotować uczniów na nową rzeczywistość, nie zapominając, że obok umiejętności technicznych nie można zaniedbać rozwijania miękkich kompetencji przyszłych kadr zawodowych: - Dzięki nowym rozwiązaniom ustawowym przywracamy rangę szkolnictwu zawodowemu, które przez ostatnie lata było deprecjonowane. Pracodawcy mają większy wpływ na jakość kształcenia młodych ludzi i przygotowywanie ich do wykonywania zawodu. Chcemy przewidywać, jakie zawody będą potrzebne w przyszłości. Bez względu na to młodzi ludzie muszą posiadać takie kompetencje jak rzetelność, uczciwość, odpowiedzialność i sumienność. To cechy bardzo istotne w każdym miejscu pracy - mówiła minister Marzena Machałek. Wiceminister edukacji zapewniła również o dalszym wsparciu kształcenia zawodowego podczas kolejnej kadencji Sejmu RP.

Aby sprostać wymaganiom czwartej rewolucji przemysłowej, konieczne jest zagwarantowanie odpowiedniego kapitału ludzkiego – specjalistów posiadających nowe kwalifikacje i umiejętności. Niezdefiniowane jeszcze dzisiaj obszary, będą wymagały nowych kompetencji i nowych specjalistów. Tempo tego procesu już powoli odczuwamy, dlatego konieczne będą kolejne zmiany zawodu, przekwalifikowania, specjalistyczne kształcenie ustawiczne związane poznawaniem i wykorzystaniem nowych technologii. Wszystko to sprawia, że edukacja i kształcenie kadr dla Przemysłu 4.0 i rynku usług odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu społeczeństwa do działania w obliczu nadchodzącej czwartej rewolucji przemysłowej.

dr hab. Stefan Góralczyk, Wiceprezes FSNT-NOT, podkreślił, że nieprzewidywalność przyszłego zapotrzebowania rynku pracy powinna zmotywować nas do jak najlepszego przygotowania się na wyzwania przyszłości już dziś. Pracodawcy cierpią na brak wykwalifikowanych kadr, nie mówiąc już o tym, że część zawodów w ogóle zniknęła. Konferencja Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług jest wydarzeniem, które nie tylko pokaże, czy jesteśmy gotowi na czwartą rewolucję przemysłową, ale również pozwoli otrzymać odpowiedzi na nurtujące pytania.

Jak powiedział Zbigniew Marchwiak, Prezes Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie oraz Zastępca Prezesa ZRP, zmiany technologiczne i cyfryzacja wpływają nie tylko na rodzaj zadań, jakie wiążą się z nowym miejscem pracy, ale także na edukację i konieczność uczenia się nowych rzeczy. Odpowiednie umiejętności cyfrowe oraz techniczne mają kluczowe znaczenie dla uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym i ten aspekt musi być widziany na każdym etapie kształcenia zawodowego. Prezes podkreślił również, że rzemiosło widzi zarówno perspektywy rozwoju, jak i obszary wielkich wyzwań, nie tylko w kontekście kształcenia z udziałem rzemiosła i dla rzemiosła, ale również w kontekście działalności rzemieślników. Jednak pozostajemy w przekonaniu, że trzy poprzednie rewolucje przemysłowe odbyły się z udziałem rzemiosła i nadchodzące zmiany również odbędą się z jego udziałem.

Na konferencji wystąpili eksperci:

dr Andrzej Stępnikowski ze Związku Rzemiosła Polskiego - Kompetencje mistrza w gospodarce 4.0

Roman Kantorski, Prezes Polskiej Izby Motoryzacji - Luki kompetencyjne uczniów i nauczycieli zawodu w kształceniu dla potrzeb przemysłu 4.0

Rafał Górecki ze Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego - Kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy na przykładzie oferty edukacyjnej Związku ZDZ

Magda Soczyńska z Biura Kształcenia i Edukacji Dorosłych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Nowe perspektywy i założenia Programu Erasmus na lata 2021-2027 - szanse i możliwości kształcenia zawodowego

dr hab. inż. Włodzimierz Adamski, członek Komitetu N-T FSNT-NOT Polityki Techniczno-Gospodarczej, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich "ProCAx" - Jak kształcić do zawodów, których jeszcze nie ma na rynku pracy

Jolanta Więsyk - członek Komitetu N-T Doskonalenia Kadr oraz Irena Gudowska, Sekretarz Komisji Ochrony Środowiska FSNT-NOT - Kształcenie zawodowe na potrzeby rozwijającego się rynku usług branży przyrodniczej

Zapraszamy do pobrania prezentacji.

VII Konferencja z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe” zorganizowana była wspólnie przez Naczelną Organizację Techniczną i Związek Rzemiosła Polskiego
z udziałem partnerów

Związkiem Zakładów Doskonalenia Zawodowego                    Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji                    Polską Izbą Motoryzacji

i była przedsięwzięciem wspierającym dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy oraz podwyższania poziomu kształcenia zawodowego.

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018