Konferencja WARS.ZAM 2019

W dniu 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nową ustawę Prawo zamówień publicznych. Z tej okazji w dniach 22-24 października 2019 r. odbędzie się Konferencja WARS.ZAM 2019 Zamówienia publiczne w obliczu nowej ustawy Pzp. W programie m.in.:

 • Zakres stosowania nowej ustawy Pzp
 • Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Pzp
 • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp
 • Elektronizacja zamówień publicznych pod rządami nowej ustawy Pzp
 • Składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty według nowej ustawy Pzp
 • Przetarg nieograniczony według nowej ustawy Pzp
 • Przetarg ograniczony według nowej ustawy Pzp
 • Negocjacje z ogłoszeniem (oraz bez ogłoszenia) według nowej ustawy Pzp
 • Dialog konkurencyjny według nowej ustawy Pzp
 • Partnerstwo innowacyjne według nowej ustawy Pzp
 • Zamówienia z wolnej ręki według nowej ustawy Pzp

Konferencja odbędzie się w Centrum Konferencyjne Adgar Plaza przy ul. Postępu 17a w Warszawie.

Rejestracja: https://bit.ly/2BfPDkP

Więcej na: https://bit.ly/2OTgKKs