SMEunited: Barometr rzemiosła i MŚP w UE – Jesień 2019 r.

Przedstawiciele SMEunited, organizacji pracodawców reprezentującej interesy europejskiego rzemiosła, handlu i MŚP na poziomie Unii Europejskiej, zaprezentowali wyniki ostatniej edycji Europejskiego Barometru Rzemiosła i MŚP.

Dominuje niepewność, która jednak ma niewielki wpływ na rzeczywistość MŚP

  • Wyniki pierwszego półrocza 2019 r. sugerują, że sytuacja europejskich MŚP znacznie się poprawiła: wszystkie wskaźniki z Barometru odnotowały niewielki, ale wyraźny wzrost. W szczególności salda dla ogólnej sytuacji wzrosły o 4,7 pkt w porównaniu z poprzednim semestrem i osiągnęły 17,5 pkt.
  • Porównanie wyników i oczekiwań wskazuje, że MŚP nie doceniły swoich prognoz na wiosnę 2019 r. Ze względu na negatywne wyniki w poprzednim semestrze i rosnącą niepewność. Rzeczywiście, MŚP były zbyt negatywnie nastawione do każdej kategorii, z wyjątkiem cen.
  • Pomimo pozytywnych wyników tego semestru na jesień 2019 r. nastąpił spadek oczekiwań, co najprawdopodobniej doprowadzi do spowolnienia. W szczególności oczekiwane salda obrotów spadły o 14 pkt w porównaniu z wynikami wiosennymi, co stanowi negatywny pogląd na sytuację gospodarczą. Jednak oczekiwania nie są równie pesymistyczne: obroty tracą tylko 3,5 pkt, zatrudnienie tylko 0,4 pkt, a zamówienia wzrosną nawet o 1,9 pkt. Jest to oznaka optymizmu, ponieważ oznacza, że ​​ta ogólna niestabilność nie odczuwa jeszcze tak naprawdę wpływu.
  • Koncentrując się na sektorach, budownictwo odnotowało szczególnie pozytywne wyniki, dzięki wzrostowi popytu wewnętrznego, spowodowanemu wzrostem zatrudnienia i płac, niskim kosztem kredytów hipotecznych i rosnącymi cenami na rynku mieszkaniowym. Z perspektywy wielkości klasy wyniki potwierdzają różnicę między bardzo negatywnymi oczekiwaniami ogólnymi a mniej pesymistycznymi względem pozostałych kategorii.
  • Aby wesprzeć wzrost MŚP i tworzenie miejsc pracy, odpowiednia polityka zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym powinna zmniejszyć niepewność polityczną i gospodarczą spowodowaną Brexitem, dążąc do jasności prawnej i regulacyjnej; oraz skoncentrowanie nowej generacji programów europejskich na uczciwości, innowacjach i zazielenianiu, poprawie konkurencyjności oraz zmniejszeniu umiejętności i luk cyfrowych.

Więcej informacji: https://bit.ly/2MJr5an