Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 31/01/2019

II Forum Szkół Rzemiosła w Pałacu Chodkiewiczów

„Przyszłość pracy w Polsce, kwalifikacje zawodowe w kontekście
zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy”
Jan Kiliński Pułkownik o wielkich zasługach, warszawski szewc
i Bohater Narodowy - patron polskiego rzemiosła
 28 stycznia 2019 r. przypada  dwusetna rocznica Jego śmierci

W dniu 29 stycznia 2019 r. w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku  Rzemiosła Polskiego, odbyło się II Forum Szkól Rzemiosła. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele izb, cechów oraz branżowych szkół rzemieślniczych z całej Polski, partnerzy społeczni, Andrzej Kwaliński, zastępca Głównego Inspektora Pracy, prof. dr hab. Inż Włodzimierz Miszalski, przewodniczący Komitetu N-T FSNT – NOT Doskonalenia Kadr, Jędrzej Jabłoński i Mikołaj Kruczyński, przedstawiciele Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także przedstawiciele polityki - Małgorzata Kopiczko Senator RP oraz Joanna Fabisiak Poseł na Sejm RP.

II Forum Szkól Rzemiosła zainaugurował Pan Jan Gogolewski – Prezes ZRP, który we wprowadzeniu zwrócił uwagę na znaczącą rolę szkół rzemiosła w przygotowaniu uczniów do pracy, a tym samym olbrzymiego wpływu jaki mają one na kształt i przyszłość całego środowiska rzemieślniczego. Podkreślił, iż Forum wpisuje się w realizację zadania partnera społecznego – w ramach programu działania Rady Dialogu Społecznego na rok 2018 w zakresie promocji szkolnictwa zawodowego oraz na rok 2019 w zakresie debaty nt. przyszłości pracy w Polsce i kwalifikacji zawodowych w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy. O przyszłości pracy w Polsce decydować będą nie tylko zmiany technologiczne, ale również system kształcenia zawodowego. Małe i mikro firmy podobnie jak większe podmioty potrzebują dobrze przygotowanych kadr, operujących, zarówno na bazie tradycyjnych technik, jak też z zastosowaniem nowych zaawansowanych technologii.

Zaznaczył, że  szkoły branżowe to przyszłość dla rzemiosła oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Rzemiosło otwierając szkoły zawodowe oferuje młodzieży u progu, a może już w ramach, rewolucji przemysłowej 4.0 atrakcyjne ścieżki kształcenia.

Wyjątkowym gościem była Pani Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej. Forum stało się tłem do bardzo ważnego wydarzenia jakim było podpisania odnowionego Porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem Rzemiosła Polskiego a Ministerstwem Edukacji Narodowej. Obu stronom zależy na poprawie stanu kształcenia zawodowego w Polsce, tak aby absolwenci byli dobrze wykwalifikowani i przygotowani do wymogów współczesnego rynku pracy. Pani Minister w swej wypowiedzi zwróciła uwagę na doskonałą współpracę ze środowiskiem rzemieślniczym w przygotowaniu zmian w prawie oświatowym, duże doświadczenie szkolenia zawodowego w rzemiośle w systemie szkolenia branżowego, podsumowała prace nad zintegrowanym systemem edukacji, oraz podkreśliła, że kluczowe jest mówienie o szkolnictwie zawodowym, które powinno skupiać dzieci z pasją i talentem.

W przededniu Forum przypadała rocznica 200-lecia śmierci Jana Kilińskiego, patrona środowiska rzemieślniczego. Z okazji rocznicy zebrani wysłuchali historycznego wykładu Jan Kiliński - zwykły Polak niezwykły bohater, który wygłosił Maciej Prószyński. Wystąpienie przybliżyło sylwetkę oraz życie szewca Jana Kilińskiego, a także jego zaangażowanie w walkę o niepodległość Polski. Przed rozpoczęcie spotkania delegacja Związku Rzemiosła Polskiego z Janem Gogolewski na czele dokonała uroczystego złożenia wieńca pod pomnikiem Jana Kilińskiego.

Pani Poseł Fabisiak podkreśliła ogromną rolę jaką odgrywa rzemiosło w gospodarce wielu krajów europejskich. Zwróciła uwagę, że każdy kraj buduje własny klimat gospodarczy. W Polsce ten klimat opiera się w dużej mierze właśnie na firmach rzemieślniczych z wieloletnią tradycją.

W programie Forum umieszczono wykład dr hab. prof. SGH Jana Klimka nt. Przyszłości pracy w Polsce, a potrzebach gospodarki i rynku pracy. W wypowiedzi podkreślił, że zmiana systemu edukacji przede wszystkim wymaga odejścia od edukacji posłuszeństwa i testów, na rzecz ciekawości i etosu. Podkreślił niezbędność kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, tak aby także oni nadążali za zmianami. Ideą kształcenia zawodowego powinno być prowadzenie rzemiosła ku przyszłości,  aby absolwenci szkół branżowych mogli mierzyć się z rosnącymi wymogami. Bardzo ważna jest tradycja i należna jest jej pielęgnacja, ale kształcenie zawodowe z udziałem rzemiosła musi przygotowywać do przyszłości. Podkreślił, że sama wiedza to nie wszystko – liczą się przede wszystkim umiejętności wynikające z rozwijania talentów, w które bogate jest środowisko rzemieślnicze.

Pani Senator Małgorzata Kopiczko podkreśliła istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego i dążenia rzemiosła do wprowadzania nowoczesnych technik. Tradycja jest dobrym fundamentem do budowania przyszłości i implementowania w firmach rzemieślniczych innowacyjnych rozwiązań.

Ekspert mgr inż. Bożena Mayer-Gawron przedstawiła Wyzwania dla szkół zawodowych w kontekście zmian systemowych i potrzeb rynku pracy. Jej zdaniem kształcenie zawodowe, które obok szkolnictwa wyższego ma największy wpływ na przygotowanie nowoczesnych kadr dla polskiej gospodarki, musi sprostać wyzwaniom, jakie wynikają z sytuacji społeczno-gospodarczej. Pani Mayer-Gawron omówiła także Arkusz organizacyjny szkół 2019/2020 w kontekście zmian w kształceniu branżowym.

Finansowanie zadań oświatowych było kolejnym punktem w programie. Ekspert Anna Morow w wykładzie Finanse i podstawy rozliczania wydatków szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej poruszyła kluczowe zagadnienia tematu: podstawowe przepisy dotyczące finansowania placówek szkolnych, aktualnych zmian w udzielaniu dotacji oświatowych, prawidłowego wykorzystania i rozliczania dotacji, zakresu oraz trybu kontroli pobrania i wykorzystania dotacji oraz ewentualnych jej zwrotów.

Katarzyna Tulkis-Błesnowska, koordynator programu Erasmus+ z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przedstawiła informacje na temat różnorodnych Form wsparcia dla szkół zawodowych, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, w postaci staży i praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji trwa do 2020 roku i jest atrakcyjną formą kształcenia praktycznego i doskonalenia kwalifikacji. Od 2014 roku skorzystało z niego już 4 mln osób, z czego 800 tys. wykładowców i nauczycieli, szkoleniowców.

II Forum Szkół Rzemiosła zakończyło wystąpienie Wiesława Łasińskiego, Dyrektora Branżowej Szkoły I Stopnia Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Grudziądzu, na temat Kształcenia dla gospodarki i rynku pracy oraz praktycznych aspektów prowadzenia szkoły niepublicznej z uprawnieniami szkoły publicznej.

Końcowym akcentem II Forum było zaproszenie na III Forum Szkół Rzemiosła, które odbędzie się 12 lutego 2020 r. także w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

 

 

 

 

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018