Odpowiedź na pismo Biura Rzecznika MŚP w sprawie przykładów celowego przerwania terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych

W  odpowiedzi na pismo Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie informacji o przykładach celowego przerywania terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych  Związek Rzemiosła Polskiego przekazał pismo prezesa ZRP w sprawie podobnych praktyk stosowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie przedawnienia obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Odpowiedź na pismo Biura Rzecznika MŚP w sprawie przykładów celowego przerwania terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych.