G.Prawna:Będą negocjacje w sprawie pracy tymczasowej, urlopów i płacy minimalnej

Partnerzy społeczni Rady Dialogu Społecznego będą rozmawiać o zmianie limitów zatrudnienia tymczasowego. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Łukasza Guzy o zmianie zapisów układów zbiorowych i włączaniu pracowników tymczasowych w stan liczebności zakładów pracy.
 
Organizacje pracodawców chcą zaproponować, żeby umowy terminowe opiewały na maksymalnie 24 miesiące, a nie jak obecnie na 18. Związki zawodowe SA gotowe do dyskusji, co zadeklarowały podczas ostatniego posiedzenia zespołu ds. prawa pracy RDS. Zaakcentowali też, że według związków zawodowych pracownicy tymczasowi powinni być włączani w liczebność załogi.
 
Ponadto podczas posiedzenia zespołu padła propozycja wydłużenia wymiaru urlopu wypoczynkowego, wolnych przynajmniej dwóch niedziel w miesiącu czy pochylenia się w najbliższym czasie nad pracami komisji kodyfikacyjnej prawa pracy. Pracodawcy zaproponowali ponadto, aby pod obrady zespołu trafiła kwestia zatrudniania cudzoziemców, przeanalizowanie przepisów o zatrudnianiu młodocianych w powiązaniu z refundacją ich wynagrodzeń i składek.
Więcej:
edgp
Łukasz Guza
13.02.2018

LINK