Sejmik Województwa Podlaskiego ogłosił rok 2024 Rokiem Rzemiosła w Województwie Podlaskim

Sejmik Województwa Podlaskiego zadecydował o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Rzemiosła w Województwie Podlaskim. Ustanowienie roku powinno przyczynić się do popularyzacji tradycyjnego rzemiosła i stanowić inspirację do podjęcia partnerstwa przy organizacji inicjatyw i wydarzeń, co wpłynie na atrakcyjność regionu i poprawę jakości życia mieszkańców. W trakcie roku zaprezentowane zostaną zawody niszowe, które powoli zanikają, jak również nowe, związane z nowymi technologiami. Ustanowienie roku 2024 Rokiem Rzemiosła pozwoli uświetnić jubileusz 95-lecia powstania Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku. Warto podkreślić także znaczenie rzemiosła nie tylko w rozwoju przemysłu na Podlasiu, ale i historyczny wpływ polskich rzemieślników oraz organizacji cechowych w dążeniu do niepodległości. Zwieńczenie imprez planowane jest na jesień 2024 r.