Business Insider.pl: Senatorowie zgłosili uwagi do Konstytucji Biznesu

W Senacie odbyła się debata dotycząca pakietu ustaw zawartych w Konstytucji Biznesu. Proponowane rozwiązania, pomimo przyjęcia ich przez Sejm, wśród senatorów wzbudziły różnice zdań. Teraz zgłoszonymi poprawkami będzie się zajmować senacka komisja gospodarcza.  

 

Kwestią sporną było m.in. powołanie rzecznika MSP. Wśród senatorów pojawiły się głosy, że jest to tworzenie kolejnego urzędu, podczas gdy ochrona drobnej i małej przedsiębiorczości zapisana jest już w Konstytucji. Jeden z senatorów z kolei zaproponował, aby zakres działalności rzecznika poszerzyć o duże firmy, nie tylko MSP. Uargumentował to nie do końca jasnymi przepisami zebranymi w pakiecie Konstytucji biznesu. 

 

-On będzie potrzebny, tak jak i Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy, ponieważ tak naprawdę jeden labirynt przepisów zastępujemy trochę innym – przekonywał Senator Augustyn. Postulował ponadto „wydłużenie pasa startowego dla firm”, czyli przewidzianej w Konstytucji ulgi na start oraz objęcia nią także składki zdrowotnej – podaje portal Business Insider.pl. 

 

Więcej: LINK