SMEunited opublikowało wyniki corocznego badania sytuacji małych i średnich firm w Europie

SMEunited (Rzemiosło oraz Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w Europie) opublikowało wyniki corocznego badania sytuacji małych i średnich firm zawarte w raporcie pt „Indeks Klimatu Biznesowego MŚP oraz Barometr Rzemiosła i MŚP w krajach Unii Europejskiej” .  SMEunited pokazuje m.in. trudny obraz dla małych i średnich przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej. Wskaźnik klimatu biznesowego spadł do 66,8 punktu, spadając poniżej wartości bazowej 70, wskazując, że małe i średnie przedsiębiorstwa nadal znajdują się w recesji.

Chociaż pogorszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej obserwuje się w całej UE, czynniki takie jak wysokie koszty energii, zakłócenia w łańcuchu dostaw i zmniejszona konkurencyjność międzynarodowa sprawiają, że pogorszenie klimatu biznesowego jest bardziej widoczne na uprzemysłowionej Północy.

Barometr Rzemiosła i MŚP podkreśla rozwój MŚP we wszystkich sektorach. Pomimo pogarszającej się ogólnej sytuacji i cen jesienią 2023 r., własna działalność gospodarcza MŚP pozostała stosunkowo stabilna w porównaniu z poprzednim półroczem. Ogólna sytuacja na jesieni 2023 r. okazała się gorsza niż oczekiwano, na co wpływ miały napięcia geopolityczne, restrykcyjna polityka pieniężna i obniżona rentowność. Spadek ogólnej sytuacji nie znalazł jednak wyraźnego odzwierciedlenia w obrotach MŚP, ponieważ oczekiwany negatywny rozwój obrotów nie zmaterializował się.

Dyrektor SMEunited ds. polityki gospodarczej, stwierdził, że „sytuacja w pierwszej połowie 2024 r. pozostaje ponura, ponieważ wysokie stopy procentowe i napięcia geopolityczne nadal pogarszają ogólną sytuację MŚP”. Podwyżki płac zwiększają koszty, wywierając presję na MŚP, aby podnosiły ceny, szczególnie w pracochłonnych sektorach usług. Wysokie stopy procentowe mają wyraźny wpływ na sektor budowlany, w którym oczekuje się dalszego spadku obrotów ze względu na wysokie koszty kredytów hipotecznych. Oczekiwania dotyczące zatrudnienia wskazują na niewielkie rozluźnienie rynków pracy, ponieważ MŚP dostosowują swoją siłę roboczą do trendu stagnacji obrotów. Jego zdaniem „zwiększenie konkurencyjności i zapewnienie równych szans dla MŚP to najważniejsze elementy polityki mające na celu wzmocnienie europejskich MŚP”. Pełny tekst raportu poniżej:

Raport UE (pdf)