Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej usprawnia realizację pożyczek z Krajowego Programu Odbudowy

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowało projekt ustawy mający na celu usprawnienie finansowania inwestycji w części pożyczkowej z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Nowe przepisy umożliwią m.in. podpisywanie umów o objęcie przedsięwzięć wsparciem z KPO oraz rozliczania się z wykonawcami w walucie euro. Zwiększy to zainteresowanie środkami z części pożyczkowej Planu, szczególnie w przypadku planowanej inwestycji w zakresie budowy morskich elektrowni wiatrowych (inwestycja z budżetem 4,7 mld euro). Nowela ma również umożliwić instytucjom zaciąganie zobowiązań do wysokości limitu środków wskazanego w ustawie budżetowej na dany rok. Usprawni to realizację inwestycji, likwidując ryzyko, że zainteresowane instytucje nie będą zawierały umów inwestycyjnych dopóki nie pozyskają fizycznie środków finansowych na ten cel. Projekt zawiera również przepisy dotyczące wdrażania Społecznego Funduszu Klimatycznego i usytuowania spraw z tym związanych w ramach działu administracji rządowej – rozwój regionalny.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego zaopiniowała pozytywnie również cztery projekty rozporządzeń MFiPR:

1.    Projekty rozporządzeń Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie:

  • udzielania pomocy publicznej, pomocy de minimis oraz pomocy de minimis na usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
  • udzielania pomocy na zieloną transformację miast w obszarze ochrony środowiska w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,
  • udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną oraz pomocy de minimis na zieloną transformację miast w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności,

2.    Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Interreg na lata 2021-2027.