Elektronizacja zamówień publicznych w Unii Europejskiej, Szkolenie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zachęca do udziału w szkoleniu poświęconym elektronizacji zamówień publicznych w Unii Europejskiej, które odbędzie się 25 czerwca w Centrum Przedsiębiorczości Smolna w Warszawie.

Celem szkolenia jest zapoznanie z aktualnymi regulacjami dotyczącymi elektronizacji zamówień publicznych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Prelegenci odpowiedzą na pytania jak przygotować się do wdrożenia nowych zasad komunikacji elektronicznej, które będą obowiązywać od 18 października 2018 r. oraz jak niniejsze zasady funkcjonują w UE. Omówione zostaną zagadnienia dot. form elektronicznych w PZP, podpisu kwalifikowanego i projektu platformy e-Zamówienia.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.

Więcej: http://mzp.parp.gov.pl/pl/wydarzenia/wydarzenia-aktualne/279-rejestracja-trwa-szkolenie-sesam-elektronizacja-zamowien-publicznych-w-unii-europejskiej-25-czerwca-2018-r-warszawa