70 mln zł w konkursie Design dla przedsiębiorców

3 lipca br. PARP rozpoczyna nabór wniosków w ramach I rundy konkursu Desingu dla przedsiębiorców.  W ramach projektu mozna otrzymać wsparcie na zakup usług doradczych związanych z przeprowadzeniem profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt. Dodatkowo dofinansowaniu w ramach projektu podlegać mogą koszty realizacji inwestycji związanej z wprowadzeniem na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu. Pula środków w konkursie wynosi 70 mln zł. Wnioski można będzie składać w 3 rundach do 31 października 2018 r.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie maksymalnie do 425 tys. zł na skorzystanie z usług doradczych oraz do 700 tys. zł na inwestycje.

Więcej: http://poir.parp.gov.pl/strona-glowna-poir/70-mln-zlotych-w-konkursie-w-ramach-poddzialania-2-3-5-poir-design-dla-przedsiebiorcow?_ga=2.74514642.138314144.1527840674-1608475489.1527160667