Nie dla demontażu jednorodnego systemu egzaminów czeladniczych w rzemiośle

Związek Rzemiosła Polskiego w piśmie do Premiera Mateusza Morawieckiego zwraca się o wsparcie i zapobieżenie demontażowi jednorodnego systemu egzaminów czeladniczych w rzemiośle, stanowiącego istotną część dualnego przygotowania zawodowego, a przy tym sprawdzającego się w każdych warunkach.

 Szybko rozwijająca się gospodarka potrzebuje fachowców. My ich dostarczamy od lat. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dawała nam nadzieję, że rzemiosło podobnie jak inne MŚP stanie się kluczowym partnerem dla Rządu RP w budowaniu nowoczesnej gospodarki opartej na dwóch filarach: innowacyjnym przemyśle i szybko rozwijających się MŚP. Poczynania resortu edukacji związane z zapowiedzianymi zmianami w systemie edukacji zawodowej a dotyczące rozbicia egzaminu czeladniczego na dwóch organizatorów wydaje się przeczyć temu, wyzwalając w naszym środowisku ogromne zaniepokojenie.

Rzemiosło jest zaangażowane w szkolenie i potwierdzanie kwalifikacji z wykorzystaniem infrastruktury budowanej latami i stale unowocześnianej, dostosowywanej do wymogów gospodarki. Dostarczamy wykwalifikowane kadry do pracy nie tylko w zakładach rzemieślniczych, ale również na otwartym rynku pracy

Wyrażamy nadzieję, że te argumenty oraz sygnały kierowane do Pana Premiera przez społeczność rzemieślniczą z różnych regionów kraju będą wystarczające do podjęcia dialogu z nami i wspólnego wypracowania koncepcji realizującej cele resortu edukacji, ale bez rujnowania dorobku rzemiosła i bez rozbijania egzaminu czeladniczego na dwóch organizatorów. Mamy konkretne propozycje. Zgłosiliśmy je już pomysłodawcom zmian. Teraz liczymy na partnerskie podejście.

Treść wystąpienia:CCF30052018_0001