E-zwolnienia już od lipca

Od połowy roku papierowe zwolnienia lekarskie zastąpią zwolnienia elektroniczne (tzw. e-ZLA). W praktyce to duża wygoda i oszczędność czasu dla lekarzy, ubezpieczonych i pracodawców. Ministerstwo pracy przypomina, że od stycznia 2016 roku istniała fakultatywność wystawiania zwolnień lekarskich w postaci elektronicznej. Zmieni się to jednak od 1 lipca tego roku. 

 
Według resortu wprowadzenie możliwości wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej ma na celu usprawnienie i uproszczenie czynności związanych z wystawianiem zaświadczeń. System jest wygodny dla każdej ze stron, czyli dla lekarzy, pacjentów i pracodawców, zawiera bowiem dostęp do danych pacjenta, jego pracodawców (płatników składek) oraz członków rodziny. W momencie, gdy lekarz wystawi e-ZLA, każdy pracodawca posiadający profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS będzie miał niemal natychmiastową wiedzę o zwolnieniu wystawionym pracownikowi. Nie musi zatem sprawdzać, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania ani przekazywać elektronicznego zwolnienia lekarskiego do ZUS nawet wtedy, gdy płatnikiem zasiłków jest ZUS.
Więcej: LINK