Dodatkowe cła w imporcie z USA

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że 22 czerwca 2018 r. wchodzi w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 2018/886 (PDF 413 KB) nakładające dodatkowe cła na import określonych towarów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Od 22 czerwca 2018 r. dodatkowe cła obejmą towary określone w załączniku I do ww. rozporządzenia, w wysokości określonej w tym załączniku.

W stosunku do towarów określonych w załączniku II do ww. rozporządzenia  – dodatkowe cła w wysokości określonej w tym załączniku, będą obowiązywały:

Więcej: http://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/dodatkowe-cla-w-imporcie-z-usa/