Wyniki przeprowadzonych kontroli przez inspekcję pracy za 2017 rok

Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2017 roku przedstawił główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek podczas plenarnego posiedzenia Rady Ochrony Pracy. Z raportu wynika, że Inspektorzy pracy przeprowadzili prawie 81 tys. kontroli u 64 tys. pracodawców i innych podmiotów gospodarczych. Dzięki ich działaniom ponad 17 tys. osób, które pracowały w oparciu o umowę cywilnoprawną lub bez żadnej umowy, otrzymało w 2017 r. umowy o pracę. To dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Przeprowadzono ponad 1900 kompleksowych kontroli czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń za pracę w podmiotach zatrudniających łącznie ponad 290 tys. osób. Co czwarta kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie obowiązku określenia w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub obwieszczeniu systemów czasu pracy, rozkładów czasu pracy i okresów rozliczeniowych. Równie często nie przestrzegano zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

W zakresie wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy do najczęściej ujawnianych nieprawidłowości należały naruszenia przepisu nakazującego rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych. Odnotowano liczne naruszenia prawa do wypłaty wynagrodzenia za pracę co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie.

Więcej: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/96585,glowny-inspektor-pracy-przedstawil-sprawozdanie.html