„Zatrudnianie cudzoziemców”. Seminarium

Ośrodek Enterprise Europe Network zaprasza przedsiębiorców z obszaru MŚP do udziału w bezpłatnym seminarium informacyjnym – Zatrudnianie cudzoziemców – aspekty prawne w świetle najnowszych zmian w 2018 r.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną regulacje prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców przez polskich przedsiębiorców, aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe, a także regulacje i procedury związane z delegowaniem cudzoziemców do realizacji kontraktów międzynarodowych.

Seminarium odbędzie  się 9 lipca 2018r. w Świlczy k/Rzeszowa.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu można przesyłać pocztą elektroniczną na adres een@wsiz.rzeszow.pl lub tel. 45, 17 860 57 52

PROGRAM SEMINARIUM

DEKLARACJA UCZESTNICTWA