Pracownicze Plany Kapitałowe –trafią do konsultacji

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są dobrowolnym i prywatnym systemem długoterminowego oszczędzania, który ma wzmocnić bezpieczeństwo finansowe Polaków. Z PPK może skorzystać ponad 11 milionów pracowników, w tym ok. 9 milionów osób zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. Plany są elementem Programu Budowy Kapitału, zapowiedzianego w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 
15 lutego 2018 r. Ministerstwo Finansów przekazało projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych do konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego, gdzie przedstawiciele pracodawców, związkowców i rządu rozpoczną konsultacje nowych rozwiązań.
 
PPK to efekt wspólnych prac Ministerstwa Finansów, dawnego Ministerstwa Rozwoju – obecnie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju – a także Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Przewidywana w projekcie ustawy wysokość i struktura składek oraz zachęt fiskalnych w ramach PPK ma kształtować się następująco:
składka powitalna, jednorazowa ze strony państwa – 250 zł,
dopłata roczna ze strony państwa – 240 zł,
składka podstawowa pracodawcy – 1,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
składka dodatkowa pracodawcy – do 2,5% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
składka podstawowa pracownika – 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
składka dodatkowa pracownika – do 2,0% podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
Łączna minimalna odprowadzana składka (pracodawcy i pracownika) może zatem wynieść 3,5%, a maksymalna 8%. Składki odprowadzane przez pracownika rozliczane będą z wynagrodzenia netto.
więcej: LINK