Związek Rzemiosła Polskiego patronem Konferencji Lokalnego Biznesu i Gepardów Biznesu

Związek Rzemiosła Polskiego został patronem honorowym Konferencji Lokalnego Biznesu i Konkursu Gepardy Biznesu. ZRP i jego organizacje terenowe tworzą największą i najstarszą w kraju strukturę samorządu gospodarczego w sektorze prywatnym, zrzeszającą ponad 300 tys. zakładów rzemieślniczych, zatrudniających około 1,5 mln osób.

Związek Rzemiosła Polskiego to ogólnopolska społeczno-zawodowa i gospodarcza organizacja samorządu rzemiosła, działająca od 1933 r. – wcześniej jako Związek Izb Rzemieślniczych (1933 – 1972) i Centralny Związek Rzemiosła (1973-1989).

Związek Rzemiosła Polskiego zrzesza izby rzemiosła i przedsiębiorczości, a na zasadach określonych w statucie, może też zrzeszać inne organizacje. ZRP realizuje zadania konfederacji pracodawców, w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku.

Związek Rzemiosła Polskiego i jego organizacje terenowe tworzą największą i najstarszą w kraju strukturę samorządu gospodarczego w sektorze prywatnym, zrzeszającą ponad 300 tys. zakładów rzemieślniczych, zatrudniających około 1,5 mln osób.