XIV Turniej na najlepszego ucznia w zawodzie cukiernik i piekarz w Izbie Wrocławskiej.