Przeklasyfikowanie działalności gospodarczej wg PKD 2007

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – urzędy statystyczne prowadzą akcję przeklasyfikowania według PKD 2007 działalności podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Akcja ta obejmie osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie mają określonej osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Przeklasyfikowanie działalności gospodarczej wg PKD 2007 jest obowiązkowe.

Przeklasyfikowania rodzaju działalności można dokonać poprzez złożenie we właściwym urzędzie statystycznym wniosku RG-1.

Aktualny wykaz PKD 2007 znajduje się na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w załączniku.