ZRP uczestnikiem posiedzeń UEAPME w Sofii

W dniach 14-15 czerwca 2018 w Sofii odbyły się posiedzenia Zarządu, Rady  Administracyjnej oraz Walnego Zgromadzenia Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych  oraz Średnich Przedsiębiorstw (UEAPME). Związek Rzemiosła Polskiego w obradach reprezentowali: Antoni Odzimek zastępca Prezesa Zarządu ZRP oraz Norbert Pruszanowski dyrektor Zespołu Rozwoju i Komunikacji. Gościem honorowym Walnego Zgromadzenia UEAPME (15 czerwca) był Rumen Radev, Prezydent Bułgarii, która w pierwszym półroczu sprawuje przewodnictwo Radzie Unii Europejskiej. Prezydent w swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę małych firm dla rozwoju gospodarki europejskiej, zwłaszcza w kontekście globalizacji oraz rosnącej konkurencji ze strony gospodarki amerykańskiej i chińskiej.

Zwrócił uwagę na konieczność zintensyfikowania działań na rzecz tworzenia warunków przyjaznych dla małych i średnich firm, polegających przede wszystkim na redukcji biurokracji, budowania właściwego otoczenia prawnego oraz na podjęciu zdecydowanej walki z szarą strefą, a także korupcją.

W trakcie obrad delegaci m.in przyjęli roczne sprawozdanie za 2017 rok, zatwierdzili zmiany w budżecie na 2018 rok , omówili stanowisko UEAPME ws nowego budżetu UE po 2020 roku oraz temat cyfryzacji małych firm i podejmowanych w tym zakresie działań w poszczególnych krajach członkowskich UE.