Odpowiedzialny biznes – odpowiedzialny rozwój. Konferencja w MIiR

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza na konferencję Odpowiedzialny biznes – odpowiedzialny rozwój. Należyta staranność w łańcuchach dostaw. Standardy i praktyka”, która odbędzie się 29 czerwca  w gmachu ministerstwa.  W trakcie spotkania dyskutowane będą zagadnienia związane z należytą starannością w łańcuchach dostaw, a także zostanie ogłoszona polska wersja językowa Wytycznych OECD dotyczących należytej staranności w zakresie odpowiedzialnych łańcuchów dostaw w sektorze tekstylno-odzieżowym i obuwniczym.  Wytyczne zostały opublikowane przez OECD 8 lutego 2017 r. Dokument ten wprowadza dokładnie zdefiniowane pojęcie należytej staranności sformułowane zgodnie z Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Należyta staranność nabiera coraz większego znaczenia w procesie współpracy przedsiębiorstw w odpowiedzialnych łańcuchach dostaw. Dlatego tak ważne jest, aby społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwa zwracały uwagę na potencjalne ryzyka.  Analiza należytej staranności umożliwia przedsiębiorcom identyfikację, zapobieganie, minimalizowanie oraz określanie sposobu reagowania na rzeczywiste i potencjalne negatywne skutki prowadzonej przez siebie działalności.

Podczas konferencji eksperci będą także rozmawiać o roli organizacji branżowych w upowszechnianiu odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia biznesu.
Więcej : https://www.miir.gov.pl/strony/zadania/wsparcie-przedsiebiorczosci/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstw-csr/wydarzenia/

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony na ww. stronie.

Program: Konferencja_CSR_