ZRP o przyjmowaniu wniosków do zdjęć paszportowych

Środowisko fotografów zrzeszone w Związkowi Rzemiosła Polskiego sygnalizuje problemy występujące w niektórych rejonach kraju w przyjmowaniu zdjęć do wniosków paszportowych.

W opinii przedstawicieli fotografów, utrudnienia w przyjmowaniu zdjęć do paszportów wynikają wyłącznie z dowolnej interpretacji urzędniczej, nie mającej oparcia w obowiązujących wytycznych MSWiA, do których należy zaliczyć przede wszystkim: instrukcję wykonywania zdjęć spełniających kryteria JCAO w zakresie biometrycznego wizerunku twarzy w paszportach i dokumentach podróży oraz inne materiały pomocnicze i instruktażowe upowszechniane.

Szczegóły w załączniku