Rezultaty projektu „Przedsiębiorczość w sieci – internet szansą na wzrost konkurencyjności przedsięb

W środę, 8 października, Prezydium Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo” pod przewodnictwem Janusza Palikota zapoznało się z informacją o rezultatach projektu Inicjatywy Wspólnotowej Equal ”Przedsiębiorczość w sieci – internet szansą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, w którym Partnerem był Związek Rzemiosła Polskiego.

W spotkaniu, którego celem było zdefiniowanie barier i możliwości wsparcia rozwoju mikroprzedsiębiorców, wzięli udział wszyscy przedstawiciele Partnerów realizujących projekt, jak również sami mikroprzedsiębiorcy z branży poligraficznej, fotograficznej i drzewnej. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wypowiedzieć się na temat najbardziej absurdalnych i utrudniających pracę przepisów prawnych oraz praktyk legislacyjnych. Przewodniczący Komisji wyraził zadowolenie, że uczestnikami spotkania w ramach „Przyjaznego Państwa” po raz pierwszy byli nie eksperci, ale sami przedsiębiorcy.

Palikot zapowiedział, że w październiku do Sejmu trafi 80 projektów ustaw ułatwiających funkcjonowanie obywatelom – zarówno przedsiębiorcom jak i osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej.

Dyskusje dotyczyły zagadnień takich jak:
– likwidacja 30 proc. sankcji w VAT, kary nakładanej na firmy, które np. zawyżyły kwotę zwrotu podatku lub zaniżyły wartość podatku naliczonego, zmian eliminujących obowiązek wpłacania kaucji gwarancyjnej 250 tys. zł.,
– progu tzw. małych zobowiązań podatkowych, wobec których nie będzie można stosować blokady konta bankowego, ale inne zabezpieczenie,
– ułatwienia mikroprzedsiębiorcom dostępu do funduszy unijnych
– zmiany formy przechowywania danych osobowych (z papierowej na elektroniczną),
– wykorzystania technik ICT w usprawnieniu administracji publicznej.