ZRP o certyfikowanym podpisie elektronicznym

Prezentujemy pismo interwencyjne Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego do Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przedłużenia daty wejścia w życie przepisów zobowiązujących płatników do przekazywania dokumentów do ZUS podpisanych tzw. certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Proponujemy objęcie tym obowiązkiem w pierwszej kolejności płatników zatrudniających powyżej 250 pracowników. Dalsze terminy wprowadzenia tej formy obsługi przekazu elektronicznego powinny zostać rozłożone na kolejne lata, z uwzględnieniem kryterium ilości zatrudnionych pracowników.

 

Szczegóły w załączniku.