Posiedzenie Zespołu TK prawa pracy i układów zbiorowych