Posiedzenie Zespołu negocjacyjnego partnerów społecznych nt. stresu w miejscu pracy (w ZRP)