Zmiany w ustawie o dofinansowaniu szkolenia uczniów

W Dzienniku Gazecie Prawnej z 18 lipca 2011 roku możemy przeczytać o zaproponowanej przez Związek Rzemiosła Polskiego zmianie, którą posłowie wprowadzili do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Związek Rzemiosła Polskiego zgłosił konieczność wprowadzania jednakowych zasad w przypadku dofinansowania kosztów kształcenia. Jolanta Kosakowska dyrektor zespołu oświaty zawodowej i problematyki społecznej w ZRP zaznacza, że do tej pory przepisy były różnie interpretowany.

Jak tłumaczy Jolanta Kosakowska, na chwile obecną o dofinansowanie mogą ubiegać się pracodawcy, którzy kształcili ucznia przez 24 lub 36 miesięcy w swoim zakładzie. Koniecznym warunkiem otrzymania dopłaty jest również zdany przez młodocianego pracownika egzamin.

Jednak zdaniem Jolanty Kosakowskiej pojawiał się problem, jeśli uczeń zakończył swoje szkolenie np. w przeciągu 33 miesięcy. Przedsiębiorstwa, w zależności od interpretacji przepisów otrzymywały wtedy różne kwoty dofinansowania – liczone za 36 miesięcy, 33 miesiące lub dofinansowania nie przyznawane w ogóle. Dlatego zdaniem ZRP należy ujednolicić te przepisy.

Posłowie zgodzili się z postulatami ZRP. Od 1 września 2012 roku pracodawcy otrzymają kwotę 224 zł za każdy miesiąc kształcenia ucznia. Pozwoli to na uniknięcie różnych interpretacji prawa.

Więcej: gazetaprawna.pl
18.07.2011
LINK