„Europejski Region Przedsiębiorczości 2013” – zaproszenie do składania wniosków

30 czerwca 2011 roku rozpoczęto nabór wniosków w ramach kolejnej edycji „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości” (ERP). ERP to inicjatywa Komitetu Regionów, służąca wyłonieniu regionów Unii Europejskiej, które, niezależnie od wielkości, zamożności czy kompetencji, wyróżniają się działalnością wspierającą rozwój przedsiębiorczości.

Głównym celem tej inicjatywy jest promocja regionów proekologicznych, działających aktywnie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, oraz wdrażających na szczeblu lokalnym i regionalnym zasady i założenia programu „Small Business Act” dla Europy.

O tytuł „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości” mogą ubiegać się wszystkie regiony wchodzące w skład struktury administracyjnej państw członkowskich UE, które są w stanie realizować kompleksową koncepcję rozwoju przedsiębiorczości. „Regiony” definiowane są w tym przypadku szeroko, jako: regiony, kraje związkowe, społeczności, społeczności autonomiczne, departamenty, prowincje, hrabstwa oraz regiony metropolitalne.

Jednostki władzy regionalnej, zainteresowane ubieganiem się o tytuł „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości”, muszą złożyć wniosek zawierający charakterystykę potencjału przedsiębiorczości swojego regionu i plan działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

Termin składania wniosków o tytuł „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości” na rok 2013 upływa 10 listopada 2011 roku. Tytuł europejskiego regionu przedsiębiorczości zostanie przyznany maksymalnie trzem regionom w Unii Europejskiego. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na początku 2012 roku.

Więcej informacji w załączniku.