Mazovia Circular Congress

W dniach 3-4 października 2018 r. w Plocku odbędzie się Mazovia Circular Congress. Międzynarodowe wydarzenie skierowane jest m.in. do samorządów, przedsiębiorców, instytucji naukowych, firm świadczących usługi komunalne i dostawców nowych technologii.

Podczas Kongresu zaprezentowane zostaną dobre praktyki miast, firm i instytucji otoczenia biznesu z całego świata oraz korzyści płynące z transformacji gospodarek w kierunku CE. Spotkanie rozpocznie Sesja plenarna zakładająca wystąpienia eksperckie czołowych spikerów, również poświęcona możliwościom finansowania i ramom prawnym związanym z gospodarką obiegu zamkniętego.

Światowi, europejscy i polscy eksperci spróbują odpowiedzieć na pytania: Jakie trendy i wyzwania rozwojowe stają przed polskimi firmami i samorządami? Jak dostosować firmy komunalne, instytucje i biznes do wyzwań obiegu zamkniętego? Skąd wziąć środki na zaprojektowanie zmian? Zakres tematyczny obejmuje trzy obszary: Circular City, Circular Food oraz Circular Manufacturing, którym poświęcone będą prezentacje, debaty z udziałem ekspertów z Anglii, Danii, Szwecji, Hiszpanii, Francji, Rumunii i Polski.

Kongres odbędzie się w budynku NoveKino Przedwiośnie

Organizatorzy: Samorząd Województwa Mazowieckiego, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny

Link: http://www.circular-congress.com.pl/