Zgłoszenia do Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii „Polonica Progressio”

Ministerstwo Rozwoju i Technologii wystosowało zaproszenie do składania kandydatur przedsiębiorców do nagrody Ministra Rozwoju i Technologii „Polonica Progressio”. Celem inicjatywy jest uhonorowanie przedsiębiorców, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju i promocji polskiej gospodarki poprzez m.in. zwiększenie produktywności i innowacyjności, rozwój kapitału ludzkiego czy zapewnienie przyjaznego środowiska dla biznesu i społeczeństwa. Tegoroczna nagroda zostanie przyznana liderom w 6 następujących kategoriach:

  1. Lider zrównoważonego rozwoju,
  2. Lider ekspansji zagranicznej,
  3. Lider innowacji,
  4. Lider adopcji technologii,
  5. Lider rozwoju zdolności zarządczych,
  6. Lider współpracy.

Związek Rzemiosła Polskiego ponownie otrzymał możliwość nominowania zasługujących na wyróżnienie przedsiębiorców w każdej kategorii. Wszystkie niezbędne materiały na ten temat (w tym formularze zgłoszeniowe do poszczególnych kategorii) znajdziecie Państwo w poniższym linku:

http://www.gov.pl/rozwoj-technologia/nagrody-na-dzien-przedsiebiorcy

W zeszłorocznej edycji „Polonica Progressio” w kategorii „Społecznik” nagrodę otrzymał Pan Stanisław Syguła, członek Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego i Prezes Izby Rzemieślniczej w Łodzi.

Prosimy o zgłoszenie ewentualnych Państwa kandydatów na wymaganym formularzu do biura ZRP na adres: nzn@zrp.pl do 25 maja 2023. Oficjalnego zgłoszenia kandydata zgodnie z regulaminem może dokonać wyłącznie Związek Rzemiosła Polskiego.

Regulamin przyznawania nagród – Polonia Progressio

Zaproszenie Polonia Progressio