103. rocznica urodzin Jana Pawła II – wspomnienie

Pontyfikat Jana Pawła II charakteryzował dialog ze światem, ekumenizm, troska o rozwój kultury, pokoju, rozwój demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także dobrostan pracodawców i pracowników.

Ojciec Święty był orędownikiem dialogu wiążąc rozumienie dialogu ze świadomością Kościoła. „Świadomość ta kształtuje się […] w dialogu”, który zanim stanie się rozmową, musi naprzód być skierowaniem własnej uwagi w stronę „drugiego”, tego właśnie, z kim mamy rozmawiać. Dialog cechuje poszukiwanie prawdy, dobra, sprawiedliwości, otwarcie na odmienność. W wymiarze moralnym dialog nacechowany jest duchem miłości (ze względu na charakter osobowy) oraz pokorą wobec prawdy, której człowiek powinien szukać, poznawać ją i w niej trwać (ks. Kardynał Kazimierz Nycz, wykład „ Firma jako wspólnota budowana w dialogu – Pracodawcy w myśli Jana Pawła II, II spotkanie „Rok w dialogu”, Związek Rzemiosła Polskiego, 10.12.2019 r.

Polscy rzemieślnicy i kupcy, doceniając dorobek Jana Pawła II – Papieża Polaka i jego rolę w historii naszej Ojczyzny wielokrotnie pielgrzymowali do Rzymu by oddać Mu hołd oraz przekazać wyrazy uznania, miłości, szacunku.

Jedną z takich pielgrzymek pragniemy Państwu przypomnieć w rocznicę 103 urodzin Jana Pawła II – ogólnopolska pielgrzymkę milenijną rzemiosła zorganizowaną w dniach 18-19 marca 2000 roku.

Wzięło w niej udział blisko 2 tysiące mistrzów rzemiosła, ich pracowników, uczniów oraz członków rodzin. Na Placu Świętego Piotra z ich udziałem odbyła się Msza Święta sprawowana przez Jana Pawła II oraz audiencja, a delegacja Związku Rzemiosła Polskiego wręczyła Janowi Pawłowi II najwyższe rzemieślnicze odznaczenie – Szablę Kilińskiego. Odznaczenie zostało ustanowione Uchwałą Kongresu Rzemiosła Polskiego nr 9 z dnia 25 czerwca 1998 roku. Pierwsza Szabla Kilińskiego została przyznana Ojcu Świętemu i jako taka opatrzoną numerem 1.


Fot. 1 –Ówczesny i nadal pełniący funkcję Wiceprezesa Związku Rzemiosła Polskiego Janusz Piątek oraz Zastępca Prezesa Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Jeremi Wiśniewski wręczają Szablę Kilińskiego Papieżowi Janowi Pawłowi II

Fot. 2 – Ówczesny Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Bogusław Wójcik przekazuję monstrancję Papieżowi Janowi Pawłowi II

Źródło: Archiwum ZRP: SuperKontakty, Magazyn rzemieślników, kupców i przedsiębiorców, nr 5 (95) Rok IX Maj 2000.