SMEunited: MŚP zwracają się o zmiany w propozycji cyfrowego podatku VAT

SMEunited popiera ideę stojącą za propozycją dostosowania systemu VAT do ery cyfrowej: zmniejszenie kosztów przestrzegania przepisów dla MŚP, zwalczanie oszustw związanych z VAT i sprostanie wyzwaniom związanym z gospodarką platformową. Tekst wymaga jednak ulepszeń, aby dostosować go do realiów MŚP i uniknąć niepotrzebnych obciążeń administracyjnych i kosztów przestrzegania przepisów.

W swoim ostatnim stanowisku SMEunited apeluje o dostosowanie wniosku w dwóch obszarach:

  • Sprawozdawczość w czasie rzeczywistym powinna być wdrażana w sposób, który nie tworzy dodatkowych obciążeń administracyjnych i kosztów przestrzegania przepisów dla MŚP. Ponadto MŚP wymagają wsparcia w dostosowaniu się do nowych procedur, a zasady muszą uwzględniać rzeczywistość biznesową większości małych przedsiębiorstw. Obejmuje to realistyczne ramy czasowe dla sprawozdawczości i wystarczający czas na dostosowanie się do nowych zasad.
  • Rozszerzenie One-Stop-Shop (OSS) i Import One-Stop-Shop (IOSS) zmniejsza biurokrację i wspiera handel transgraniczny. Ponadto zmniejszyłoby to potrzebę wielokrotnej rejestracji VAT w UE. Jednak dopóki OSS nie zostanie rozszerzony na zwroty podatku VAT, MŚP mające dostawców w innych państwach członkowskich nadal będą musiały rejestrować się w tych krajach.

Źródło: SMEunited