Zasady dziedziczenia w UE – czeka nas rewolucja?

W listopadzie 2009 r. Rada UE postanowiła zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nt.  dziedziczenia i utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego. Obecnie trwają prace nad projektem stanowiska EKES w tej sprawie.

Zdaniem Komisji Europejskiej, w warunkach coraz większej mobilności obywateli UE,
różnorodność zarówno przepisów prawa materialnego, jak i przepisów dotyczących jurysdykcji międzynarodowej i prawa właściwego, wielość organów mogących rozpatrywać międzynarodowe sprawy spadkowe oraz rozczłonkowanie spadków, które może wynikać z tej różnorodności przepisów, stanowią utrudnienie w realizacji zasady swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej.

Więcej informacji w załączniku.