Kongres Praw Obywatelskich

W dniach 25 – 27 marca 2010 roku w warszawskim Kinie Kultura odbędzie się Kongres Praw Obywatelskich, zorganizowany z inicjatywy instytucji pozarządowych zajmujących się problemami związanymi z respektowaniem praw obywatelskich i budową społeczeństwa obywatelskiego.

Kongres będzie miał formę debat poświęconych różnym problemom z jakimi borykają się obywatele chcący w pełni uczestniczyć w życiu publicznym i korzystać z przysługujących im praw. Dla obywateli i kandydatów w zbliżających się wyborach samorządowych jak i parlamentarnych będzie to okazja do rachunku sumienia i odpowiedzi na pytanie co zrobić w kolejnych kadencjach, aby zwiększyć siłę głosu obywateli.

Wartością Kongresu będzie pokazanie różnorodnych pomysłów i możliwych sposobów rozwiązywania dyskutowanych problemów. Celem Kongresu nie jest stworzenie jednego, spójnego programu. Organizacje w wielu kwestiach różnią się w swoich przekonaniach i poglądach co pozwala na dyskusje m.in. na temat: współtworzenia demokratycznego państwa, kontroli władzy publicznej, obrony przed jej nadmiernymi uprawnieniami, prawa do równego i przestrzeganego przez wszystkich prawa. Ile jest fikcyjnych praw obywatelskich i jak zmienić ten stan rzeczy? Kongres Praw Obywatelskich pomoże odpowiedzieć na to pytanie.

W ramach Kongresu, który odbędzie się przy wsparciu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych sesje swoje zorganizują m.in. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja im. Stefana Batorego, Partnerstwo Publiczno-Społeczne: Wspólnie dla miasta z Dąbrowy Górniczej, Stowarzyszenie Normalne Państwo, Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Nowe Media, Stowarzyszenie im. Brzozowskiego, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Koalicja Otwartej Edukacji, Polska Zielona Sieć, Fundacja Panoptykon, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie Studenci dla Wolnego Tybetu, Inicjatywa Społeczna „Łodzianie Decydują”, Śląska Liga Walki z Rakiem, Inicjatywa REKLAMAkCJA, Greenpeace, Towarzystwo na rzecz Ziemi, Internet Society Poland.
 

Więcej informacji: LINK