Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Gospodarka

Opublikowano 26/02/2012

Zapisy w umowach o refundacje niezgodne z prawem

Do Związku Rzemiosła Polskiego napływają niepokojące informacje  z terenowych organizacji rzemiosła dotyczące nieprawidłowości w zapisach umów o refundacje zawieranych pomiędzy OHP a rzemieślnikami szkolącymi. Prezes ZRP w zawiązku z zaistniałą sytuacją wystosował pismo do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza z prośbą o wyjaśnienie problemu. Ogólnie mówiąc problem polega na bezprawnej zmianie kwoty refundacji przysługującej pracodawcy, który prawidłowo złożył wniosek o zawarcie umowy o prace z młodocianym.

Przepisy dotyczące zasad refundacji nie przewidują formuły aneksowania przedmiotowych umów w trakcie ich trwania. W związku z tym dodatkowe zapisy w umowach zostały wprowadzone przez OHP bez podstaw prawnych.

Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się do ministra pracy o spowodowanie wykreślenia, z zawartych przez OHP umów, zapisów dotyczących możliwości zmniejszenia kwot refundacji i nie stosowania tej praktyki wobec przyszłych wniosków.

Pełna treść pisma w załączniku

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018