Zakończyły się negocjacje umowy o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia

Ministerstwo Rozwoju poinformowało, że 8 grudnia 2017 r. zakończono negocjacje w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym (Economic Partnership Agreement – EPA) między Unią Europejską a Japonią.

 

Negocjacje rozpoczęły się w marcu 2013 r. i ich głównymi celami były przede wszystkim rozwiązanie kwestii istniejących na rynku japońskim barier pozataryfowych (NTBs), redukcja stawek celnych w handlu UE-Japonia oraz zwiększenie poziomu otwarcia japońskiego rynku zamówień publicznych. 

 

Umowa doprowadzi do powstania strefy gospodarczej, która obejmie 600 mln osób i około 30% światowego PKB. Przewiduje się, że umowa wejdzie w życie w pierwszej połowie 2019 r.

 

Więcej: LINK