Inflacja w listopadzie

Z danych GUS wynika, że ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w listopadzie wzrosły o 0,5 proc. w porównaniu z październikiem. W porównaniu z listopadem 2016 r., ceny wzrosły o 2,5 proc. Po raz pierwszy od końca 2012 roku inflacja znalazła się w celu ustalonym przez RPP, natomiast od początku bieżącego roku utrzymuje się w przedziale dopuszczalnych wahań.

Główne czynniki zmian cen, to wzrost cen żywności (o 1,1 proc.), transportu (o 1,6 proc.) oraz mieszkania (o 0,2 proc.). Ministerstwo Rozwoju oczekuje, że w grudniu 2017 r. (w porównaniu do listopada) ceny powinny wzrosnąć o 0,2 proc..
Więcej: LINK