Ochrona własności przemysłowej. Konkurs. Zgłoszenia do 28 grudnia

Do 28 grudnia br. mikro-, mali  i średni przedsiębiorcy mogą składać wnioski w konkursie Ochrona własności przemysłowej programu Inteligentny Rozwój, prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zainteresowani mogą otrzymać profesjonalną pomoc rzecznika patentowego w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji zgłoszeniowej i przeprowadzeniu postępowania dotyczącego ochrony prawa własności przemysłowej (wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy) w trybie krajowym (narodowym), regionalnym lub międzynarodowym. Dofinansowanie może być również przeznaczone na opłaty urzędowe, tłumaczenia i doradztwo. Pula środków w konkursie wynosi 50 mln zł.
Więcej: LINK