Zakładanie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej – coraz taniej i szybciej!

7 dni i 399 euro – tyle średnio w 2010 roku trwało i kosztowało rozpoczęcie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej. Jest to wynik o wiele lepszy w porównaniu do lat poprzednich, wciąż jednak w wielu państwach długotrwałe i kosztowne procedury zniechęcają do zakładania nowych przedsiębiorstw. Polska niestety nie świeci w tym przypadku przykładem.

Jednak w skali całej UE można zaobserwować, że z roku na rok jest coraz lepiej. Jeszcze w 2007 roku rozpoczęcie działalności gospodarczej trwało w Unii Europejskiej średnio 12 dni, w roku kolejnym czas ten skrócono o 3 dni, dziś proces taki wynosi średnio 7 dni. Zmalały również koszty zakładania przedsiębiorstw – w roku 2007 wynosiły one średnio 485 euro, a w ciągu dwóch lat udało się je obniżyć o prawie 70 euro. W 2010 roku koszt taki oszacowano na 399 euro.

Więcej informacji: LINK