XVI Forum Gospodarcze MSP

„Hasło tegorocznego Forum Gospodarczego MSP to „Wzrost konkurencyjności MSP – działania na rzecz wsparcia i ograniczania zagrożeń”. Odbędzie się 4 listopada 2010 r. w Warszawie, w Pałacu Chodkiewiczów, ul. Miodowa 14.”

„Forum poświęcone będzie omówieniu działań, jakie należy podjąć dla rozwoju polskich MSP, jakie są szanse i zagrożenia dla ich dalszego funkcjonowania wynikające ze skutków kryzysu oraz jakie dalsze działania zamierza podjąć Rząd dla rozwoju tego sektora gospodarki. Ponadto podczas konferencji omawiana będzie realizacja Strategii Lizbońskiej pod kątem rozwiązań wprowadzonych przez kraje Unii Europejskiej stymulujących rozwój MSP, w tym pokazanie najlepszych praktyk i wzorców, do których powinna dążyć Polska oraz indywidualni przedsiębiorcy, aby przyspieszyć rozwój i wzrost innowacyjności i konkurencyjności tego sektora gospodarki.”

„Organizatorem Konferencji jest Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Regionalna Instytucja Finansująca na Mazowszu). Natomiast współorganizatorami: Związek Rzemiosła Polskiego, Krajowa Izba Gospodarcza, Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Patronat honorowy objęli Pan Waldemar Pawlak Wicepremier Minister Gospodarki oraz Pani prof. dr hab. Danuta Hübner, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim.”

Więcej: portfel.pl
18.10.2010
LINK