Konferencja „Patent na własność”

Zapraszamy do udziału w konferencji „Patent na własność – jak skutecznie chronić własność intelektualną przedsiębiorstwa”, która odbędzie się 26 października 2010 roku w Pomorskim Parku Naukowo -  Technologicznym w Gdyni. Seminarium obejmie trzy bloki tematyczne: ochrona innowacji technicznych, ochrona marki i designu produktów, ochrona dzieł w rozumieniu prawa autorskiego

Imprezami towarzyszącymi będą: organizowana przez Enterprise Europe Network – „Polska Akademia Prawa i Podatków” oraz przygotowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego panel dyskusyjny „Patent na INNOwacyjne Pomorze – czyli jak praktycznie zarządzać własnością intelektualną”.

Podczas panelu uczestnicy dyskutować będą między innymi o: normach procesu komercjalizacji, korzystania z wyników prac badawczych, barier i problemów w zarządzaniu własnością intelektualna, korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej, dobrych praktyk, modeli zarządzania własnością intelektualną oraz na temat rozwiązań i rekomendacji dla pomorskich uczelni.

Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie ARP SA. Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 października.

Program konferencji w załączniku.