Cechy Rzemiosł dla papieża

Rzemieślnicy i przedsiębiorcy z cechów w Tarnobrzegu, Opatowie i Sandomierzu modlili się 17 października 2010 roku w Sandomierzu o beatyfikację Jana Pawła II. Uczcili w ten sposób rocznicę Jego wyboru na następcę św. Piotra. Mszę św. w kościele św. Pawła przewodniczył ks. Krzysztof Rusiecki – diecezjalny duszpasterz rzemieślników. Witając uczestników uroczystości przypomniał chwile, gdy Jan Paweł II przebywał na ziemi sandomierskiej oraz zachęcił zebranych do modlitwy o Jego beatyfikację.

Podczas homilii ks. Sylwester Dul wspominając losy Polski w ostatnich latach wskazał na dwie postacie, które w istotny sposób wpłynęły na kształtowanie postaw moralnych i zachowanie wiary przodków. – Jesteśmy narodem doświadczonym, wiele razy upadlanym, ale w tych doświadczeniach zawsze niezwyciężonym. Jan Paweł II i bł. ks. Jerzy Popiełuszko byli tymi, z których czerpiemy wzory nieugiętości i wytrwałości trwania przy Bogu i przebaczenia innym” – mówił ks. Dul.

Po Eucharystii rzemieślnicy wraz ze swoimi sztandarami udali się na Plac Papieski, gdzie modlili się o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II i złożyli kwiaty, jako znak wdzięczności za papieską obecność na ziemi sandomierskiej w 1999 roku.