WYKAZ SZKÓŁ których organami założycielskimi są cechy i izby rzemieślnicze