Projekt „Skuteczni eksperci = efektywny dialog”

 

Związek Rzemiosła Polskiego wygrał konkurs na realizację projektu w ramach Poddziałania 5.5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.  Projekt „Skuteczni eksperci = efektywny dialog” realizowany będzie w okresie od 1 czerwca 2009 roku do 31 maja 2011 roku. W ramach projektu zorganizowany zostanie cykl szkoleń, warsztatów i seminariów dotyczących Dialogu społecznego.
 
Celem projektu jest budowanie kompetencji eksperckich oraz podnoszenia świadomości roli Dialogu społecznego jako metody rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych. Szkolenia realizowane będą z wykorzystaniem technik aktywnego nauczania, które umożliwią wykorzystanie doświadczenia uczestników.